فرصت های شغلی

 • تحصیلات :
 • سابقه : 3 سال
 • مهارت ها : تسلط به نرم افزارهای Office ، سرعت تایپ بالا ، آشنایی به نامه نگاری سازمانی و نحوه بایگانی
 • جنسیت :مرد/زن
 • شهر : مشهد
 • تعداد : 2 نفر
 • تحصیلات : کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • سابقه : 2 سال
 • مهارت ها : آشنایی به یک یا چند از تخصص های ذیل : آشنایی با سیستم های MIS ، مسلط به SQL ، آشنایی به مباحث فرآیند های سازمانی ، آشنایی با مباحث Business Intelligence (BI)
 • جنسیت :مرد/زن
 • شهر : مشهد
 • تعداد : 5 نفر
 • تحصیلات : کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • سابقه : 2 سال
 • مهارت ها : آشنایی با سیستم های Cisco ، امنیت شبکه
 • جنسیت :مرد
 • شهر : مشهد
 • تعداد : 4 نفر
 • تحصیلات : کارشناسی و کارشناسی ارشد
 • سابقه : 3 سال
 • مهارت ها : آشنایی کامل با مباحث کنترل موجودی ، کنترل پروژه ، تحلیل فرآیندهای سازمانی ، مباحث BPMS ، کنترل کیفیت ، نگهداری و تعمیرات ، برنامه ریزی کارگاهی ، MIS
 • جنسیت :مرد
 • شهر : مشهد
 • تعداد : 4 نفر