نیاز های شغلی گروه کارخانجات مقصود

شرکتعنوان شغلیرشته تحصیلیمدرک تحصیلیتعدادجنسیتمهارت هاسابقه کارشهر
گروه مقصودصنایعکارشناسی و کارشناسی ارشد4آقا

 • آشنایی کامل با مباحث کنترل موجودی

 • کنترل پروژه

 • تحلیل فرآیندهای سازمانی

 • مباحث BPMS

 • کنترل کیفیت

 • نگهداری و تعمیرات

 • برنامه ریزی کارگاهی

 • MIS


3 سالمشهد
گروه مقصودسخت افزارکارشناسی و کارشناسی ارشد4آقا

 • آشنایی با سیستم های Cisco

 • امنیت شبکه

2 سالمشهد
گروه مقصودنرم افزارکارشناسی و کارشناسی ارشد5آقا/خانمآشنایی به یک یا چند از تخصص های ذیل :

 • آشنایی با سیستم های MIS

 • مسلط به SQL

 • آشنایی به مباحث فرآیند های سازمانی

 • آشنایی با مباحث Business Intelligence (BI)

2 سالمشهد
گروه مقصودمسئول دفتر2آقا/خانم

 • تسلط به نرم افزارهای Office

 • سرعت تایپ بالا

 • آشنایی به نامه نگاری سازمانی و نحوه بایگانی

3 سالمشهد

جهت تکمیل فرم استخدام اینجا را کلیک کنید.